За нас

Детска градина №161 „Ласка” е открита през 1951г. и е разположена в три сгради:

Основна сграда, намираща се на ул. „Маестро Кънев” №29, построена през 2015г.

Филиал 1, намиращ се на ул. „Евлия Челеби” №1, реновиран през 2009г.

Филиал 2, намиращ се на ул. „Маестро Кънев” №2, построен през 2013г.

Детското заведение разполага и с добре поддържана дворна площ. В двора на филиал 1, заедно с помощник възпитателите и учителите децата се грижат за биоградинка, интерактивна зелена класна стая, които по естествен начин благоприятстват за екологичното им възпитание, чрез преживяване и изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните. В ДГ №161 „Ласка” се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7год. възраст. Осъществява се културно-възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност.Децата са разпределени в 11 групи.

В основната сграда са позиционирани 7 градински и 1 яслена група. 1 яслена гр. – деца 2015 г. ,1 първа гр. – деца 2014 г., 2 втори гр. – деца 2013 г., 2 трети гр. – ПГ – 5 г. – деца 2012 г., 2 четвърти гр.  ПГ – 6 г. – деца 2011 г.Филиал 1 – „Евлия Челеби” – 2 градински групи, 1 първа гр. – деца 2014 г., 1 трета гр. – ПГ – 5 г. – деца 2012 г.
Филиал 2 – бл. 611 – 1 яслена група – деца 2015/2016 г. ДОД /Допълнителни образователни дейности/ всички стари, още:
Фехтовка., Логопед

При нас децата получават:

  • обич, внимание и закрила 
  • богата емоционална и духовна култура
  • вкусна и питателна храна
  • предучилищна подготовка
  • съхранени български традиции
  • равен шанс за всички деца
  • начални компютърни умения
  • природосъобразен начин на живот
  • сигурност и охрана

По желание на родителите предлагаме допълнителни педагогически дейности:
английски език, народни танци, модерни танци, футбол, плуване, детска йога и баскетбол за ПГ групите /по проект/. Колективът на ДГ 161 „Ласка” работи по програмата на проф. Русинова и колектив. Нашите цели са да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение.За постигнатено на нашите цели ние работим индивидуално с всяко дете, използваме партньорството на семейството и обществеността в дейността на детската градина. Концепцията ни е призванието да предоставим възможност на детето да се радва и да преживява всеки миг от детството си, да расте със самочувствието, че е ЗНАЧИМО, ОБИЧАНО, ЦЕНЕНО.
Амбицията ни е да бъдем най-добрите като екип от професионалисти, да превърнем ДГ „Ласка” в любимо място за децата. Нашата политика е лоялна, толерантна, добронамерена, насочена към търсене на нови идеи. Екипът ни е квалифициран, амбициозен, отговорен, информиран. Използва интерактивни технологии – софтуерните платформи „Енвижън” и „Джъмпидо”. Имаме регистрирано Родителско сдружение – „Алианс” от 2008 г., в което членуват родителите на децата , посещаващи детското заведение и с чиято помощ и сътрудничество се стремим да направим пребиваването на децата приятно и желано.

Материална база

Контакти

За контакти:
02 955 7322
02 955 7321
office@dglaska.bg
Адрес:
Централа – ул. Маестро Кънев №29
Филиал 1 – ул. Евлия Челеби №1
Филиал 2 – ул. Маестро Кънев №2/временно настанени бл.611, вх.А

За директна връзка с директора:

0884801675
director@dglaska.bg